Prezentacja projektu ms cafe w magazynie "BOB" / ms cafe presentation in "BOB" magazine

Prezentacja projektu ms cafe w miesięczniku "Atrium" / ms cafe presentation in "Atrium" magazine

Prezentacja projektu ms cafe w miesięczniku "Modern Decoration Magazine" / ms cafe presentation in "Modern Decoration Magazine"

Prezentacja projektu ms cafe w miesięczniku "Architektura" / ms cafe presentation in "Architektura" magazine