Muzeum Sztuki w Łodzi
Pałac Herbsta, Kordegarda / Herbst Palace, Guardhouse

przebudowa i nowa aranżacja wnętrz budynku kasy i punktu informacyjnego /
ticket - office and info point building - interior design
Magdalena Koziej i Paulina Stępień, 2008
foto: Jakub Stępień